Imperial Vienna

Bécs, a császárváros

An Austrian friend of mine, a young writer and musician said to me: it’s a pity that although we are living now in a democracy and history & politics have changed a lot, people in Vienna still have the proud “Imperial Feeling” of the city and therefore they tend to look down a little bit on everybody else who is not from here, or anything else that is happening outside of Vienna.
Egyik osztrák barátom, egy fiatal író és zenész mondta nekem: kár, hogy bár most demokráciában élünk, és a történelem meg a politika igencsak megváltozott, a bécsi emberek még mindig büszkék a város “császári fílingjére”; ennélfogva hajlamosak arra, hogy kissé lenézzenek mindenkit, aki nem idevalósi, és mindent, ami Bécsen túl történik. 

Besides that noses high up could be said about most of the capitals in the world I assume (certainly for Budapest and Stockholm), walking around in town amongst all those gorgeous, pompous (and normally well-maintained!) buildings, castles and parks, big spaces, one can indeed feel the presence of the imperial times. I personally find it wonderful and uplifting, it has great vibes of wealth, art and culture. Something to be definitely proud of!
Amellett, hogy a magasan hordott orr feltételezésem szerint a világ talán legtöbb fővárosáról elmondható (Budapestről és Stockholmról legalábbis biztosan), – amikor itt, ezek között az álomszép, pompázatos (és általában kiválóan karbantartott!) épületek, kastélyok és parkok, nagy térségek között járkál az ember, határozottan érezni a császári idők jelenlétét. Jómagam csodálatosnak és felemelő érzésnek tartom, a gazdagság, a művészet és kultúra vibrálása van benne. Valami, amire igazán büszkének lehet lenni!

Can you imagine when you go about your everyday business and you are surrounded with such sceneries as these?
El tudod képzelni, hogy amikor a mindennapi dolgaidat végzed, ilyen helyszínekkel vagy körülvéve?

Burgtheater:
Várszínház:

Imperial Vienna

City Hall:
Városháza:

Imperial Vienna

Heldenplatz (Heroes Square):
(Hősök tere):

Imperial Vienna

Alte Börse (Old Stock Echange):
Régi Börze:

Imperial Vienna

A common street view…:
Szokásos utcakép…:

Imperial Vienna

…and one of the numerous building interiors like this one:
…és egy a számos hasonló épületbelső közül:

Imperial Vienna

National Library (used to be the main wing of the Imperial Castle, the Hofburg):
Nemzeti Könyvtár (a Hofburg, császári palota fő szárnya volt):

Imperial Vienna

All of them are in walking distance from the Stephansdom, so even if you have only one day here, you can see them all (if you click on them, you will find their locations on the map).
Mindegyik gyalogos távolságra van a Stephansdomtól, tehát ha csak egyetlen napod van itt, akkor is láthatod mindet (ha a képekre kattintasz, megtalálod őket a térképen). 

These were only a very few random photos of the LOT I have taken in the past few weeks and I would so much love to share more with you now but tomorrow I am on the road again, going to another beautiful pearl, Prague!
Ez csak néhány, hirtelen kiválasztott fénykép volt a RENGETEG közül, amit az elmúlt hetekben lőttem, és nagyon szvesen megosztanék veled most többet is, de holnap ismét utazom: egy másik szépséges gyönyszembe, Prágába!

I will be meeting a couple of friends for the first time in real life, maybe sing a little bit with a colleague – and of course, photos, photos and photos 🙂
Néhány ismerősömmel most fogok élőben először találkozni, lehet, hogy egy kollaginával énekelek is egy kicsit – meg persze, fotók, fotók és fotók 🙂

Tschüss for now!
Most cső! (Legalábbis gondolom, a “Cső!” az osztrák “Tschüss!”-ből eredhetett)

*****Plan your trip to Vienna*****

Fireflies Where would you like to stay

Andrea GerakAndrea Gerák (also spelled as Gerak) is a Hungarian artist, mostly known as a singer. She is also photographing, dancing, writing, acting, modeling, and forever learning through her journey in the world, living out of a suitcase. Her attention turned to healthy living after a cancer surgery in 2008. Proud mom of a big boy.

View Full Profile →

Home     About     Health     Life      Music     Photography     Store     Contact     Work with me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s