A Big Day in Czech Republic

Nagy nap Csehországban

(A rant on smoking)
(Füstölgés a füstölésről)

Today I found a Metro on the kitchen table of the hostel and found out: it is Andrea’s Day here, hurray!!!
Ma találtam egy Metrót a szálloda konyhaasztalán, és megtudtam: ma Andrea-nap van, hurrá!!!

And the headline article is about the smoking habits of Czechs: with Google Translate you can get a fairly okay picture, read it here.
A főcím pedig a csehek dohányzási szokásait tárgyaló cikk: nem tudom, a Google fordító milyen jó magyarul, de angolul egész okés képet ad, itt az eredeti.

The point: Czech Republic is indeed an isolated territory where smoking is allowed in public places. And that, in my humble opinion, sucks big time. Or stinks.
A lényeg: Csehország valóban egy elszigetelt terület, ahol a dohányzást megengedik nyilvános helyeken. Ami, szerény véleményem szerint, gáz. Illetve bűzlik. 

Having been spoiled in the recent years in Sweden, Hungary and for a couple of weeks in Vienna where it was so nice to be able to breath normally and stay stink-free, the absolutely gorgeous and great Prague is the only place where I can’t enjoy activities I would love to do: go out and have a coffee or tea in a local place (if I don’t want to spend my time with researching which coffee houses are smoke free where I can sit down and work or meet people, it leaves me Starbucks as my favorite option), going to live music places and listen to excellent musicians and connect up with them. Dancing – forget about it…
El voltam kényeztetve Svédországban, otthon és néhány hétig Bécsben, ahol olyan jó, hogy normálisan lélegezhet az ember és nem kell bűzleni; az abszolút gyönyörűséges és remek Prága eddig az egyetlen hely, ahol nem hódolhatok azoknak a tevékenységeknek, amiket szeretnék: kávézni vagy teázni egy helyi kávézóban (ha nem akarom azzal tölteni az időmat, hogy utána járjak a nemdohányzó helyeknek, ahol leülhetek és dolgozhatok, vagy másokkal találkozhatok, marad a Starbucks mint kedvenc lehetőségem), zenés klubokban kitűnő zenészeket hallgatni és ismerkedni velük. Tánc – el lehet felejteni…    

In fact, I had to turn down requests for performing at certain places, only because of the smoke. Too bad, they are missing out on something 🙂
Ténylegesen le kellett mondanom felkéréseket, hogy fellépjek, csakis a füst miatt. Kár, valamiről lemaradnak 🙂

And soon, one of the great bands that I would totally love to see again, is soon coming to town: Jethro Tull. Back in 1992 when they had a concert in Budapest to remember, after the first obligatory photo shots, I had to leave the backstage after party: I was pregnant and that time there was no smoking ban in Hungary yet…
És hamarosan jön az egyik banda, akiket annyira szeretnék látni megint: a Jethro Tull. 1992-ben, amikor emlékezetes koncertet adtak Pesten a Pecsában (és ahol a M.É.Z. volt az előzenekaruk), az első, kötelező fotók után ott kellett hagynom a koncert utáni backstage bulit, mert terhes voltam, és akkoriban Magyarországon még nem tiltották a füstölést…

I just passed by the beautiful concert venue Lucerna here in Prague where they will be rocking, but it is a smoking place… :-((((
Pont a szépséges Lucerna koncertklubnál jártam itt, Prágában, ahol fújják majd, de az dohányzó… :-((((

At the end, some good news: September 26 is apparently the Day of the Ex-Smoker, so I congratulate to all those who (have) quit smoking!!!! My 76-year-old father used to be like a chimney for a good while and he only quit at the moment when they found out he had lung cancer. He still has never been healthy again, after almost 20 years.
Végül egy jó hír: szeptember 26. úgy tűnik, a Leszokott dohányos napja (vagy valami ilyesmi, semmit nem találtam róla magyarul), szóval gratulálok mindenkinek, aki leszokott vagy leszokik a cigiről!!! Hetvenhat éves apám valóságos kémény volt egy jóideig, és csak abban a pillanatban hagyta abba, amikor tüdőrákot találtak nála. Azóta se volt újra egészséges, majd 20 év alatt.

So that was my spontaneous rant on the subject and now I’ll go for a walk I guess, in the fresh air 🙂
Nos, ez volt a spontán kirohanásom a témában, és most azt hiszem, sétálok egyet, a friss levegőn 🙂


Yes, I want more of this! / Igen, kérek még ilyet!

// <![CDATA[ document.write("http://iwiw.hu/like.jsp?u=+encodeURIComponent(document.location)+&title=+encodeURIComponent(document.title)+&t=tetszik&s=white“); // ]]>

// (function() { var po = document.createElement(‘script’); po.type = ‘text/javascript’; po.async = true; po.src = ‘https://apis.google.com/js/plusone.js&#8217;; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();
***

Andrea Gerak is a Hungarian artist who always LOVED to travel and right now this is what she does: singing, dancing, photographing, writing, sometimes acting and always learning her way through the world. Official website: www.AndreaGerak.com And these are a few awesome resources that can help you as well to live the way you want – is it maybe travel? Pick those that are interesting for you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s