For Birthdays

Születésnapokra

April 11 – the birthday of Attila József, one of Hungary’s greatest poets, and symbolically, of Hungarian poets and poetry. We are celebrating Poetry Day.
Április 11. – a József Attiláé, és jelképesen a magyar költőké, a magyar versé. 

Myself, as one my first tries, have written this poem for my birthday some years ago, a piece from my upcoming book:
Jómagam, egyik első próbálkozásként, szintén egy születésnapomra írtam ezt a pár sort, készülő kötetem egyik darabját:

BEAUTY OF THE WORLD

Just look around
and you will see
all the beauty of the world:
A little boy’s mischievous glance,
bronze flashes in a girl’s hair,
silver head of your mother,
eyes — sky can’t be that blue,
a winter day’s crystal cold,
moss-grown stone in a wall of centuries,
velvet feet of little babies,
silk dancing shoes,
salad of seven colors,
tempting smile of a peach,
sigh of young trees,
old clock on that tower,
even a fast, red tram,
your favorite restaurant
or newest coffee cup,
ginger-cinnamon cake,
glowing candles,
powerful lightning,
skaters through the town,
songs from a guitar,
photos of a calendar, —

Can you see this?
It comes from you,
all the beauty of the world.
— Andrea Gerak 
Vienna, 15th of January, 2000

A VILÁG MINDEN SZÉPSÉGE

Csak nézz körül,
és meglátod a világ minden szépségét:
egy kisfiú huncut mosolyát,
egy lány bronzfényű haját,
édesanyád ezüst fejét,
szemek – ég nem lehet oly kék,
téli nap hideg kristálya,
évszázadok mohos fala,
kisbabák bársony talpa,
selyem tánccipők,
hétszínű saláta,
barack csábító mosolya,
fiatal fák sóhaja,
régi óra azon a tornyon,
sebes, piros villamos,
kedvenc éttermed,
legújabb kávéscsészéd,
gyömbéres sütemény,
lobogó gyertyák,
erőteljes villám,
görkorisok végig a városon,
egy gitár dalai,
egy naptár képei,

– Látod? Mindez tőled ered,
a világ minden szépsége.

— Gerák Andrea
Bécs, 2000 január 15.

The Poet is ready

And this one is a bit different, but if this Poetry Day post turned out to have a birthday theme: Many Birthdays 
Ez pedig egy picit más jellegű, de ha már születésnapi témájúra sikeredett ez a költészet napi bejegyzés: Sok születésnapokat

Comment, share, immerse in it, love it…
Szólj hozzá, oszd meg, merülj el benne, szeresd…

Yes, I want more of this! / Igen, kérek még ilyeneket!


// <![CDATA[ document.write("http://iwiw.hu/like.jsp?u=+encodeURIComponent(document.location)+&title=+encodeURIComponent(document.title)+&t=tetszik&s=white“); // ]]>

// (function() { var po = document.createElement(‘script’); po.type = ‘text/javascript’; po.async = true; po.src = ‘https://apis.google.com/js/plusone.js&#8217;; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s