Your Dream Car? – Az álomautód…?

Let’s start this new week with a little dreaming, okay? Just to have some more motivation :-)
Kezdjük ezt a hetet egy kis álmodozással, oké? Egy kis plusz motiváció :-)

On Friday evening I happened to walk on Sveavägen which is one of the main streets in Stockholm city. Think perhaps Champs Élysées in Paris or Ringstrasse in Vienna, Nagykörút (Grand Boulevard) in Budapest.
Péntek este épp a Sveavägenen jártam, ami Stockholm belvárosának az egyik főutcája. Mondjuk, mint Párizsban a Champs Élysées, Bécsben a Ringstrasse, vagy Pesten a Nagykörút.

To my surprise, it was so much more alive than any other times I have been there – and that is one of the places where I am several times a week. First time since I have been living here, this street looked like an ordinary weekday summer evening in one of those streets mentioned above. With the difference that here it was a special occasion.
Meglepetésemre ezúttal sokkal élettelibb volt, mint bárkor, amikor erre jártam – márpedig ez az egyik hely, amerre hetente többször is megfordulok. Mióta itt vagyok, ez az út most először tűnt olyannak, mint a fent említettek egy közönséges, nyári hétköznap este – azzal a különbséggel, hogy itt most valami különleges alkalom volt.

I found out that on the last Friday of every month they have a cruise with great cars.
Megtudtam, hogy minden hónap utolsó péntekjén klassz járgányok pompáznak itt végig.

Not too great quality photos, took them with my phone, without flash, but you get the feeling.
Nem túl jó minőségű fotók, a mobilommal csináltam őkat, vaku nélkül, de itt a fíling.

This one is for parties on board, obviously:
Ez nyilván egy partiautó:

540_293_resize_20120701_54f9f67316da1146fd668c3fbacef3a9_jpg

540_293_resize_20120701_b1a92cac5c8099d587b41170cdabaa98_jpg

Book your accommodation in Stockholm

540_293_resize_20120701_b3ebe0a821cb5b2e8eb34e806a7cfda8_jpg (1)

540_293_resize_20120701_5c5ff86233c046559bace5ec6ebb335c_jpg

I didn’t see them all, but maybe this Buick was my favorite:
Nem láttam mindet, de talán ez a Buick volt a kedvencem:

540_293_resize_20120701_28fe0ba5ceda815aa930f7e9cc4611a0_jpg

And this cute nanny was just standing there on the road, watching them passing by…
Ez az aranyos mamika pedig csak ott álldogát az úton, és bámulta, ahogy elhúztak…

540_293_resize_20120701_bf2adf58a0cc4f2cc394c25e06ae13f2_jpg

Did you notice: it’s all red cars… On Saturday there will be another cruise, I should pass by and shoot some blue ones too – or silver, yellow, black, green.
Eszrevetted? Mindegyik piros… Szombaton lesz egy másik parádé, ha sikerül, megnézem, és lekapok pár kéket is – vagy ezüstöt, sárgát, feketét, zöldet.

I have never thought of what would be my Dream Car – but what is yours?
Még sose gondoltam arra, hogy mi lenne az én Álomautóm – de mi lenne a tiéd?

 

*****Are you traveling to Stockholm? Book your accommodation here, the best deals guaranteed:

Save on your hotel - www.hotelscombined.com

Travel >> Destinations >> Europe >> Sweden >>> Stockholm

 

***************

Andrea Gerak

Andrea Gerák (also spelled as Gerak) is a Hungarian artist, mostly known as a singer. She is also photographing, dancing, writing, sometimes acting or modeling, and forever learning through her journey in the world, living a happy nomad life. Her attention turned to health matters after a cancer surgery in 2008. Proud mom of a big boy.

***************

HOME       ZENE / MUSIC       PHOTOGRAPHY       SHOP       WANT TO SUPPORT?        KAPCSOLAT / CONTACT

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s