The Globe is under my window

Looking down to the Globe from the kitchen window…
Lenézek a glóbuszra a konyhaablakból…

The Ericsson Globe (as I just found it out that this is how it’s called today) is the largest hemispherical building in the world and hosts the Swedish national sports arena. Probably you will never hear it mentioned by its official name, everybody simply calls it Globen.
Az Ericsson Globe (amint azt megtudtam, hogy manapság így nevezik) a világ legnagyobb félgömb alakú épülete, a svéd nemzeti sportcsarnok otthona. Valószínűleg soha nem emlegetik a hivatalos nevén, mindenki egyszerűen csak Globennek hívja.


At night, often it is lit in special colors, matching to the occasion. Tonight Cirque de Soleil’s Saltimbanco show started, so the multicolor lights were appropriate.
Estére gyakran különleges színekkel világítják ki, az alkalomhoz illően. Ma este a Cirque de Soleil’s Saltimbanco c. műsora kezdődött, tehát megfelelő a tarkaság.

And you can also see candles on the pavement: somebody must have had a birthday party or something, because it was candles all around the block, wonderful!
És gyertyákat is láthattok a járdán: valakinek biztos szülinapja volt, vagy hasonló buli, mert az egész háztömb körül gyertyák égtek, csodás!

It’s not Christmas yet, but they celebrated the Tom Jones concert with red:
Még nincs karácsony, de a Tom Jones koncert tiszteletére kipirosították:

And one more, just before I moved out to the place, Globen said goodbye to me with blue:
És még egy; mielőtt elköltöztem arról a helyről, a Globen kékkel köszönt el tőlem:

Bookmark and Share

You might like my songs as well, have a listen
Hátha szeretni fogod a dalaimat is, hallgass bele!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s